Som ett svar på COVID-19-utbrottet förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) en pandemi onsdagen den 11 mars 2020. I denna kritiska folkhälsosituation går våra tankar till människor som har förlorat nära och kära, till patienter och särskilt sjukvårdspersonal som arbetar hårt med att ge vård och stöd.

Med tanke på de åtgärder som tas för folkhälsovården är våra högsta prioriteringar att skydda anställdas hälsa och säkerhet, våra kunder och göra vad vi kan för att stödja hälso- och sjukvårdens ansträngningar kring COVID-19.

Prostatype Genomics AB är förberett med interna rutiner relaterade till COVID-19 för att säkerställa att alla inkommande patientprover för Prostatype®-test behandlas och rapporteras med samma nivå av kvalitet och hastighet som är normalt för oss.

Vi följer noggrant situationen och anpassar vår verksamhet i enlighet med hur det utvecklas. Företaget har vidtagit proaktiva åtgärder för att minska riskerna för alla anställda och säkerställa företagets fortsatta arbete.

Vårt team är alltid tillgängligt via virtuella och digitala metoder som telefonsamtal och WebEX-möten / konsultationer.

Som alltid, tack för att du är kund till Prostatype Genomics och för ditt fortsatta förtroende under denna svåra tid.

Vid frågor vänligen ring eller emaila oss på:
Telefon: 08-20 87 00
Email:
info@prostatypegenomics.com
lab@prostatypegenomics.com