Project Description

Eriks berättelse

Toalettbesök flera gånger under natten, på dagen och ofta med en svag urinstråle. När symtomen trappades upp tog Erik kontakt med vårdcentralen där han fick veta att urinbesvären berodde på prostatacancer.

Besöket på vårdcentralen inleddes med att Erik fick göra ett PSA-prov. Eftersom värdet var förhöjt genomfördes en palpering, vilket är när urologen känner på prostatan med fingret för att se om den är förstorad eller på andra sätt känns onormal. Eriks prostata hade förändringar och därför bokades det in tid för ett ultraljud och en biopsi. När de två undersökningarna hade adderats kunde läkarna konstatera att Erik drabbats av prostatacancer. Han diagnostiserades i juni 2016.

– Läkaren berättade att jag kan ha haft cancern i kroppen i fem år och nog skulle kunna ha den i fem år till utan att behandla den, förutsatt att den inte spred sig vidare, förklarar Erik.

Nu väntade en turbulent tid där Erik behövde ta ställning i behandlingsfrågan. Han upplever att han hela tiden fick ordentligt med information om sjukdomen från all vårdpersonal som han träffade, något som lugnade hans inre.

– Både sjuksköterskor och läkare tog god tid på sig att prata igenom situationen, det gjorde att jag kände mig väldigt trygg hela tiden. De upplyste mig även om att jag kunde kontakta Prostatacancerförbundet för att få mer information och samtala med andra drabbade, säger Erik.

Har du frågor om Prostatype?

Hör gärna av dig med dina frågor och funderingar.

Kontakta mig

Inga biverkningar från operationen

Eriks cancer placerades i kategorin låg risk på Gleason-skalan, men läkarna rekommenderade honom ändå operation framför regelbundna kontroller, så kallad aktiv monitorering. Det fanns en risk för att prostatacancern skulle sprida sig, eller att den redan hade gjort det utan att testerna visade det. Erik valde därför att gå på läkarnas rekommendation och beslutade sig för att göra operationen i oktober 2016 på Centralsjukhuset i Karlstad.

Idag har Erik inga biverkningar från behandlingen och känner sig tillfreds med sin tillvaro som pensionär. På grund av den tidigare cancern kommer han att få mäta sitt PSA-värde var sjätte månad.

– Efter att jag tagit det första PSA-provet efter operationen tänkte jag en del på vad som skulle hända om värdet var för högt, men med den information jag fått så visste jag att det i så fall finns hjälp att få, säger Erik.

Lyckligtvis har PSA-testerna hittills varit omätbara, vilket betyder att Eriks värden är under 0,1 och därför inte visar några tecken på återfall. Gränsen kan dock variera lite mellan olika landsting. Men just nu finns det inga tecken på att cancern har spridit sig eller kommit tillbaka.

Motion, kost och bäckenbottenträning

Ett av råden som Erik vill skicka med till män som nyligen har drabbats av prostatacancer är att omgående höra av sig till Prostatacancerförbundet. Där finns det mycket stöd att få från andra i samma situation.

– Det är också viktigt att motionera regelbundet, tänka på kosten och göra sin bäckenbottenträning före och efter en eventuell operation, säger Erik.

Namn: Erik
Ålder: 74 år
Gör: Pensionär

Jag vill bli kontaktad

Har du frågor om gentestet Prostatype? Vi svarar på dina frågor och funderingar.