Project Description

Efterfrågat verktyg

Att välja rätt behandling vid prostatacancer kan vara ett svårt och ibland livsavgörande beslut. Prostatype ger ett säkrare svar på hur aggressiv en prostatacancer är och blir ett mer tillförlitligt underlag inför valet om behandling behövs eller inte.

1,1 miljoner män får årligen diagnosen prostatacancer världen över och med 10 000 fall per år i Sverige gör det den till landets vanligaste cancerform. Den största delen av alla prostatacancertumörer utvecklas sakta och ger inga symtom alls, men ett fåtal är en mer aggressiv cancer som potentiellt kan vara livshotande. Varje år dör 2500 män i Sverige till följd av sjukdomen och hur prognosen ser ut beror på tumörens aggressivitet och om cancern har spridit sig. Om cancern upptäcks i tid finns goda möjligheter att bli helt frisk, men på grund av de svårigheter som finns när det kommer till att fastslå cancerns aggressivitet, krävs verktyg som kan förfina prognosen för den enskilda patienten.

Vill du veta mer om Prostatype?

Vi svarar på dina frågor och funderingar.

Kontakta mig

7 av 10 får fel behandling

Att välja rätt behandling är ofta krävande och utmanande för den berörda individen – och all prostatacancer behöver inte behandlas. De nuvarande verktyg som fastställer hur aggressiv en prostatacancer är, har brister och begränsad noggrannhet. Det bidrar bland annat till att många patienter opereras och tvingas leva med svåra biverkningar i onödan. Om cancern inte är aggressiv går det att leva ett bra liv utan behandling och endast gå på regelbundna kontroller, så kallad aktiv monitorering.

Studier visar att så många som 7 av 10 patienter med prostatacancer blir felbehandlade*. En del opereras fast de egentligen inte behöver och i andra fall missas aggressiv cancer som bör behandlas.

Efterfrågat verktyg

För att lättare kunna ta ett tryggt beslut om behandling behövs eller inte, har nya verktyg länge efterfrågats. Därför finns Prostatype, ett gentest som vänder sig till män som har diagnostiserats med prostatacancer. Testet är framförallt användbart på patienter med intermediär prostatacancer och förbättrar möjligheten att prognostisera överlevnad och ge ett mer tillförlitligt svar på om behandling behövs eller inte.

Prostatype är baserat på en unik databas som innehåller viktig information från tidigare prostatacancerpatienter. Genom att kombinera genanalys med PSA-värde, Gleasonsumma och tumörstadium räknar testet ut ett P-score; ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Med bättre underlag kan de diagnostiserade få bättre och rätt behandling.

Här kan du läsa mer om hur Prostatype fungerar.

*Bill-Axelson A, Holmberg L, Garmo H, et al. Radical prostatectomy or watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med. 2014.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om Prostatype? Vi svarar på dina frågor och funderingar.