Project Description

Varför välja Prostatype?

De nuvarande verktyg som finns för att fastställa prognos vid prostatacancer har brister. Därför finns Prostatype ett kompletterande gentest som ger en säkrare prognos.

Trots att prostatacancer är så vanligt finns det stora brister kring diagnostiken och framförallt prognostiken. För att kunna fastställa en diagnos tas först ett PSA-test via blodprov för att mäta nivån av en speciell prostataspecifik antigen (PSA-värde).

Om PSA-värdet är förhöjt skickas patienten till en urolog för att se om det finns onormala förändringar som knölar eller förstoring. Nästa steg är att göra en biopsi för att ta ett vävnadsprov av den eventuella tumören i prostatan. Vanligtvis tas 10-12 prov, men trots det stora antalet nålar är det inte ovanligt att en tumör förbises.

Vill du veta mer om Prostatype?

Vi svarar på dina frågor och funderingar.

Kontakta mig

En svårbedömd cancer

Biopsierna skickas vidare till en patolog som analyserar dem i mikroskop och gör en värdering med hjälp av Gleasonskalan. Men bedömningen från olika läkare kan skilja sig och osäkerheten i denna process kan få stora negativa följder i form av över- eller underbehandling för den enskilda patienten.

Om läkaren ställer diagnosen prostatacancer så återstår den viktiga frågan: vilken behandling ska jag välja? Och för de män som hamnar i mellanskiktet på Gleasonskalan (här hamnar 50-60 procent av de drabbade) är valet inte lika enkelt. Många gånger tar sjukvården det säkra före det osäkra och rekommenderar patienter radikala behandlingar som strålning eller kirurgi, trots att det inte alltid är nödvändigt. Dessa män får behandlingar som kan ge svåra biverkningar och försämrad livskvalitet fast de inte skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer under hela sin livstid.

Prostatype ger säkrare svar

För att undvika överbehandlingar av prostatacancer behövs verktyg som hjälper till att ställa rätt prognos. Gentestet Prostatype är resultatet av många års forskning vid Karolinska institutet och finns till för att skilja på aggressiv och icke aggressiv prostatacancer. Förutom att visa cancerns aggressivitet ger Prostatype också en prognos på patientens överlevnad. Genom att använda Prostatype blir det enklare att få ett säkert svar på om prostatacancern kräver behandling eller inte.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om Prostatype? Vi svarar på dina frågor och funderingar.