Be om ett test 2018-04-16T08:05:56+00:00

Be din urolog om Prostatype

Prostatype finns nu tillgängligt för alla diagnostiserade patienter och behandlande urologer som vill göra ett säkrare val

Be din urolog om Prostatype

Prostatype finns nu tillgängligt för alla diagnostiserade patienter och behandlande urologer som vill göra ett säkrare val

Låt generna vara med

Du som har diagnostiserats med prostatacancer och står inför val av behandling kan dra stor nytta av Prostatype. Du får ett bredare informationsunderlag inför det viktiga beslutet tillsammans med din urolog: behandling eller inte behandling?

Tala med din läkare och berätta att du vill komplettera underlaget för beslut om behandling med Prostatype.

Ladda ner informationsblad (pdf, A4-format), som du kan skriva ut och visa din läkare

Ladda ner informationsbladet.

Observera att Prostatype inte är ett lämpligt test för dig som redan har behandlats för din cancer. Det passar dig som är diagnostiserad med prostatacancer men ännu inte har genomgått någon behandling eller för dig som står på aktiv monitorering för din prostatacancer.

Prostatype kostar cirka 7000 kronor inklusive laboratorieanalys.

Information för läkare

Du som behandlande urlog kan beställa testet med hjälp av följande rekvisitionsblankett:

Test Requisition Form (pdf)

Blankett för patientinformation och samtycke:

Patientinformation (pdf)

Mer information om att beställa Prostatype finns här: prostatype.se/urologer