Behandling av prostatacancer

Står du inför en kommande behandling av prostatacancer? Tankarna kanske maler i huvudet och frågeställningarna är många. Man känner sig oerhört sårbar och utlämnad till vården då man själv inte kan göra så mycket åt situationen. Något som du faktiskt kan påverka är att se till att ni har den absolut bästa information om just din cancerprognos. Ta ett test genom oss på Prostatype och tillför en mycket viktig pusselbit i utlåtandet av rätt utveckling av din cancersjukdom. Du behöver inte tänka på att göra ytterligare en biopsi där man tar ett vävnadsprov utan vi på Prostatype använder samma prov för att utföra vår eget unika gentest.

I USA har de kommit långt med den här typen av tester då man går in och gör en särskild mätning av cancerstamcellernas gener hos den enskilde individen. Då får man en mycket mer träffsäker prognos! Man tar också i beaktning fakta som PSA-provet och Gleason-summan mm för att räkna fram en P-score. Då får man ett tydligare resultat om hur var på skalan man ligger gällande sin cancer.

Lågrisk, mellanrisk eller högrisk? Detta är helt avgörande för vilken sorts behandling av prostatacancer man ska besluta sig att gå vidare med. I många fall så kan det räcka med så kallad aktiv monitorering då man håller koll på cancerns utveckling med hjälp av regelbundna kontroller.

Behandling av prostatacancer

Så får ni optimal behandling av prostatacancer

I dagsläget så finns det en mängd olika slags behandling av prostatacancer och i samråd med din läkare så kommer ni att ta ett beslut för vilken av dessa just du ska genomföra. Nu när du vet att det finns detta gentest att ta så vill du säkert veta mer om detta samt ställa de frågor som du har. Besök gärna vår hemsida www.prostatype.se och ta gärna en personlig kontakt med oss så besvarar vi de funderingar du har kring testet samt behandling av prostatacancer.

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER