Säkrare prognos om prostatacancer

Med Prostatype kan du ge din patient ett mer träffsäkert medicinskt utlåtande. Genom unik genanalys ger testet tydligare svar och ett mer tillförlitligt mått på hur aggressiv prostatacancern är. Du får kompletterande underlag som underlättar beslutet om behandling.

Ett säkrare behandlingsbeslut med genuttryck

Nya förutsättningar

Prostatype är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet och framtaget för att ge säkrare mått på hur aggressiv en prostatacancer är. Testet förbättrar möjligheten att prognostisera överlevnad och ger ett mer tillförlitligt svar på om behandling behövs eller inte.

Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad. Tillsammans med Gleason-, PSA-värde och tumörstadie räknar Prostatype sedan ut en P-score; ett säkrare mått på hur aggressiv prostatacancern är.

Ett mer tillförlitligt utlåtande

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I en del fall är det svårt att upptäcka när den är aggressiv och bör behandlas, och i många fall behandlar vi med operation utan att det behövs. Det är svårt att med säkerhet konstatera hur allvarlig en prostatacancer är och många operationer ger svåra bieffekter.

Med Prostatype kan du ge din patient ett säkrare utlåtande. Resultatet ger ett mer träffsäkert underlag och ett kompletterande underlag inför en second opinion. Du som läkare får bättre kontroll över patientens diagnos och en viktig pusselbit inför det viktiga beslutet om patientens behandling.

Så beställer du Prostatype

Du som behandlande urolog kan beställa testet med hjälp av följande rekvisitionsblankett:

Blankett för patientinformation och samtycke:

På grund av känslig patientdata behöver blanketterna skickas med post till Prostatype.

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Sammanfattning

Läs mer om bakgrunden till Prostatype, om utvecklingen av testet och vad studier om testet har visat för resultat.

P-score Login

Logga in här för att skapa din P-score rapport.

Ny användare: Kontakta support@prostatypegenomics.com för inloggningsuppgifter.

Ett säkrare behandlingsbeslut med genuttryck

Nya förutsättningar

Prostatype är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet och framtaget för att ge säkrare mått på hur aggressiv en prostatacancer är. Testet förbättrar möjligheten att prognostisera överlevnad och ger ett mer tillförlitligt svar på om behandling behövs eller inte.

Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad. Tillsammans med Gleason-, PSA-värde och tumörstadie räknar Prostatype sedan ut en P-score; ett säkrare mått på hur aggressiv prostatacancern är.

Ett mer tillförlitligt utlåtande

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I en del fall är det svårt att upptäcka när den är aggressiv och bör behandlas, och i många fall behandlar vi med operation utan att det behövs. Det är svårt att med säkerhet konstatera hur allvarlig en prostatacancer är och många operationer ger svåra bieffekter.

Med Prostatype kan du ge din patient ett säkrare utlåtande. Resultatet ger ett mer träffsäkert underlag och ett kompletterande underlag inför en second opinion. Du som läkare får bättre kontroll över patientens diagnos och en viktig pusselbit inför det viktiga beslutet om patientens behandling.

Så beställer du Prostatype

Du som behandlande urolog kan beställa testet med hjälp av följande rekvisitionsblankett:

Blankett för patientinformation och samtycke:

På grund av känslig patientdata behöver blanketterna skickas med post till Prostatype.

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Sammanfattning

Läs mer om bakgrunden till Prostatype, om utvecklingen av testet och vad studier om testet har visat för resultat.

P-score Login

Logga in här för att skapa din P-score rapport.

Ny användare: Kontakta support@prostatypegenomics.com för inloggningsuppgifter.

Kontakta oss

Frågor? Kontakta oss direkt

Nicklas Rosendal, Communications Director

0708-89 33 34

Prostatype Genomics

Prostatype utvecklas och marknadsförs av Prostatype Genomics AB.

Telefon: 08-20 87 00
Mail: info@prostatypegenomics.com

Gå till pressmeddelanden

Jag vill bli kontaktad

Har du frågor om Prostatype? Vi svarar på era frågor och funderingar.

Kontakt

Eller ring  08-20 87 00