Prostatype ger dig ett säkrare svar

Att prognosticera prostatacancer är som att lägga ett pussel där alla bitar inte finns med. Erfarna läkare kan komma mycket långt både när det gäller att ställa rätt diagnos och prognos, men i många fall är det svårt att med säkerhet konstatera hur farlig en cancer är och vilken eventuell behandling som är bäst.

Många gånger är det inte nödvändigt att behandlas överhuvudtaget utan det räcker med regelbundna återbesök/kontroller hos sjukvården för att säkerställa att cancern inte utvecklas på ett sätt som gör att behandling bedöms vara nödvändig. Vissa patienter opereras i onödan och i ett antal fall missas aggressiv prostatacancer som bör behandlas.

Prostatype ger nya förutsättningar för att komma fram till ett tydligare svar. Genom genanalys får patient och läkare ett mått på hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är. Det ger ett bättre underlag inför det ofta svåra beslutet om behandling.

Prostatype ger kompletterande information till patient och läkare inför beslutet om behandling är nödvändig eller inte.

Prostatypes unika system tar cancerns genetiska fingeravtryck genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsin) som redan tagits i samband med diagnosen. Detta kombineras med övrig information från din diagnos (PSA-provet, Gleason-summan m.m.) och en så kallad P-score räknas fram. P-score ger ett mått på hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling.

Resultatet blir en viktig pusselbit och ett värdefullt underlag både för läkare och patient i samtalet om hur man ska gå vidare.

Prostatype finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer.

Det är inte nödvändigt att genomföra ett nytt vävnadsprov då man använder sig av det redan existerande prov som använts för att ställa diagnosen prostatacancer.

Du som behandlande urolog kan lätt beställa Prostatype

Ladda ner rekvisionsblanketten nedan.

Test Requisition Form (pdf)

Blankett för samtycke:

Patientinformation (pdf)

Ifyllda blanketter kan även mailas till info@prostatypegenomics.com

Läs mer om att beställa Prostatype här: prostatyp.se/for-lakare

Testsystemet Prostatype levereras i kit-format (anpassat till qPCR platform LightCycler480 I and II) och testet kan genomföras i de flesta laboratorier. Testet kan också genomföras på Prostatype Genomics IVO-certifierade laboratorium i Stockholm. Prostatype är CE-märkt. All tillverkning av Prostatype sker enligt GMP-standard. Prostatype Genomics är ISO-certifierat enligt ISO 13485-standarden.

Prostatype har validerats kliniskt och i flera studier, genomförda och pågående. Prostatype har visat sig förbättra möjligheten att förutsäga överlevnad och bäst val av behandlingsmetod för den individuella patienten genom analys av patientens gener vilka jämförs med data från liknande patientfall i Prostatype Genomics databas CPMA.

Länkar till studier med mera: Prostatype Genomics

Läs mer om Prostatype på Prostatype Genomics

Vad ingår när jag köper Prostatype testet?

När du fyllt i formuläret och köpt testet begär vi ut ditt befintliga vävnadsprov.

Detta analyseras sedan i vårt testlabb. Resultatet av testet utgörs av
P-score, som visar hur aggressiv din cancer är.

Vi bokar in en tid där du och en de erfarna Urologer som arbetar med oss går igenom dina resultat tillsammans med dig och ger en samlad bedömning av din prognos och vägledning i valet om behandling

Du får en signerad kopia av P-score rapporten som du kan ta med dig till din behandlande Urolog för vidare diskussion om behandlingsalternativ.

 

Så går det till:

Vi kontaktar dig

När vi har fått dina kontaktuppgifter hör vi av oss och samlar in de uppgifter vi behöver för att ge gratis rådgivning.

Vi hanterar ditt ärende

Om du bestämmer dig för att göra testet, skapar vi ett ärende och skickar efter din biopsi. Du behöver inte göra en ny biopsi, vi skickar efter ditt tidigare vävnadsprov.

Du får ett medicinskt utlåtande

Vi utför testet i vårt labb. En erfaren urolog ger därefter ett utlåtande, en samlad bedömning av din prognos och vägledning i valet om behandling