Hormonbehandling prostatacancer

För att få cancerceller att växa vid prostatacancer så krävs det testosteron, det rör även de cancerceller som har spritt sig utanför prostatan. Går det att hindra testosteronet? Ja, vid en hormonbehandling prostatacancer så kan man hålla tillbaka framfarten av produktionen av testosteron som göder cancercellerna. Hormonbehandling, är som de flesta andra cancerbehandlingar inte helt problemfritt utan har sina biverkningar.

Därför kan det vara klokt att vända sig till oss på Prostatype för vidare ett test och en bedömning. Om man har fått en cancerdiagnos samt står inför exempelvis en hormonbehandling prostatacancer så vill man självklart ha så mycket information om just sin individuella prognos som möjligt. Hos oss kan ni få ett informativt komplement till era tidigare tagna prover.

Vad är då detta gentest som Prostatype genomför? Man kan beskriva det som att vår särskilda metod går in och tar mått på cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov som tidigare har tagits i hos er läkare i och med er diagnos. Detta sammanställs med övrig fakta från diagnosen som ni fått av er läkare såsom bland annat PSA-prov och Gleason-summan. Då får man fram en så kallad P-score vilket ger ett mått på hur aggressiv eller icke aggressiv cancern är. Vilket i sin tur ger ett säkrare underlag för valet av bäst behandling för den enskilde patienten.

Hormonbehandling prostatacancer

Hormonbehandling prostatacancer, vi kan ge rådgivning!

Det finns några brister i de provtagningar som görs idag inom den ”vanliga” vården, de är alldeles för generella och gör det svårt att särskilja på aggressiv och ofarlig cancer. Konsekvensen blir tyvärr att man i flera fall utför en hormonbehandling prostatacancer trots att man inte behöver. Lösningen kan då vara att göra ett gentest hos oss på Prostaype för att bli mer säker på det utlåtande som din läkare har givit dig. Det är fler och fler läkare som vänder sig till oss för att få mer fakta & uppgifter inför beslut om eventuell hormonbehandling prostatacancer.

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER