Prostatypes unika system tar cancerns genetiska fingeravtryck genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsin) som redan tagits i samband med diagnosen. Detta kombineras med övrig information från din diagnos (PSA-provet, Gleason-summan m.m.) och en så kallad P-score räknas fram. P-score ger ett mått på hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling.