Prognos prostatacancer

Att få en prognos prostatacancer gör att hela livet stannar upp. Både den som har blivit diagnosticerad samt anhöriga blir mycket berörda och påverkade av situationen. Varför just jag och hur kommer framtiden att bli? Frågorna hopar sig och man behöver stöd och förståelse av sin omgivning. När det gäller det rent medicinska så önskar man ha en god kommunikation med sin läkare när något sådant här inträffar. Det man som patient bör veta om är att det idag finns ett annat slags test som inte finns hos de standardundersökningar och prover som de tar inom vården idag.

Det var nämligen så att docenten och överläkaren Chunde Li hamnade ofta i en situation i arbetet inom onkologi där han inte kunde åtskilja lågrisk cancer från aggressiv sådan på ett tillräckligt säkert sätt. Sjukvården sätter då in behandling eftersom man inte är helt säker på resultatet, därav så överbehandlas många och blir lidande helt i onödan av svåra biverkningar och problem. Tillsammans med andra framstående forskare fick Chunde Li fram ett kvalificerat gentest som man kan säga identifierar cancerstamcellerna på ett sådant sätt så man mer säkert kan skilja på just aggressiv och ofarlig cancer. Detta har många läkare förstått vinsterna med och vill ta del av den här informationen så att de kan ge sina patienter en mer träffsäker prognos prostatacancer.

Prognos prostatacancer

Försäkra dig om din prognos prostatacancer

Chunde Li grundade företaget Prostatype och gemensamt med hans skickliga medarbetare strävar de efter att kunna bidra med avsevärd förbättring inom vården och göra den viktiga skillnaden för den individuella patienten som drabbas av prostatacancer. Att få rätt när det gäller prognos prostatacancer tycker man borde vara en självklarhet idag inom vården men dessvärre feldiagnosticeras 7 av 10. Vissa genomgår en tuff och svår behandling för en cancer som kanske aldrig ens utvecklas till en riskfylld typ av cancer. Och sedan så finns det patienter där man missar den aggressiva sorten och behandling uteblir. Säkerställ din prognos prostatacancer genom ett enkelt test redan idag! Läs mer och välkommen att kontakta oss på www.prostatype.se

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER