Prostata test hemma

Går du i tankarna på att det vore bra att få koll på ditt PSA-värde? Har du rent av känt av en del tecken på att det skulle kunna vara något med prostatan som inte stämmer?

Hur som helst så kan man idag till och med göra ett prostata test hemma. Som det ser ut i dagsläget så är PSA-prov inget man får rutinmässigt på vårdcentralerna runt om i landet utan då får du ringa din vårdcentral och beskriva att du misstänker något och vill boka en tid för undersökning och provtagning. Man kanske kan tycka att det borde vara en rutinmässig provtagning på alla män eftersom prostatacancer är vår vanligaste cancersjukdom i Sverige idag. Dock är det så att man tyvärr behandlar alltför många i onödan om man upptäcker prostatacancer.

Det kan absolut vara bra att göra ett prostata test hemma om har någon farhåga har dykt upp. Är så att man har drabbats av sjukdomen så bör man ha i åtanke att de provtagningar och undersökningar som vården utför inte är helt tillförlitliga när det avser din prognos. De är faktiskt bristfälliga i att särskilja vilken grad av cancer det rör sig om i ditt specifika fall. Hur aggressiv är den? Kanske är den så pass ofarlig så att det inte ens kommer att behöva behandlas utan det räcker med frekventa kontroller istället? Det här är viktigt att säkerställa så mycket det bara går.

Prostata test hemma

Prostata test hemma, är det tillförlitligt?

Har man utfört ett prostata test hemma och det har visat sig vara så pass förhöjt så har du gjort klokt i att gå vidare och besöka en läkare. Visar det sig vara prostatacancer så vill vi göra dig uppmärksam på att utreda din sjukdom ytterligare en nivå så att du får en så optimal prognos som möjligt. Detta test kan du enkelt beställa genom oss på Prostaype, ingen ny biopsi behövs. Testet utförs på det vävnadsprov som du redan tagit i samband med diagnosen. Läs mer om detta unika gentest på www.prostatype.se.

Gör ett prostata test hemma till att börja med, smidigt & enkelt.

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER