Prostatacancer behandling

Livet vänds upp och ner på ett ögonblick när man får beskedet att man drabbats av cancer. Har du blivit diagnosticerad och står inför någon slags prostatacancer behandling? Det man bör ta i beaktning är att man i många fall överbehandlar just prostatacancer. Man är helt enkelt osäker på om behandling är nödvändig eller ej och då är det säkraste att behandla enligt en del läkare. Har man inte fått den aggressiva formen av prostatacancer så kan förloppet av cancern gå mycket långsamt fram. Är det en beskedlig sort man har fått så kan det i flera fall räcka med noggranna kontinuerliga kontroller istället.

Nackdelen när man utför prostatacancer behandling i de patienters fall där det inte alls är nödvändigt är att det medför en hel del efterföljande problem. Det kan vara biverkningar som inkontinens och impotens, särskilt efter en operation av prostatacancer. Även vid strålbehandling, cytostatika samt hormonellbehandling kan biverkningar uppstå och man får leva med vissa besvär för resten av livet. Därför är det oerhört angeläget att säkerställa så långt det bara går vilken typ av prostatacancer man drabbats av. Har man tur så kan det vara en så kallad lågrisktumör man har och då kan det räcka med aktiv monitorering. Med det menas att man kan gå på regelbundna provtagningar istället. Då bevakar man utvecklingen av cancern mycket grundligt.

Prostatacancer behandling

Få ett mer säkert provsvar inför prostatacancer behandling!

Det finns alltså ett test idag som man kan göra för att få ytterligare information av det vävnadstest som görs inom den ordinära vården. Det heter prostatype och ger ett säkrare resultat än de nuvarande tester. Som idag ställer prognosen och som gör grunden för prostatacancer behandling. De proverna är bra men inte helt tillförlitliga. Prostatype är ett gentest som hjälper den enskilda individen på ett mycket mer utförligt sätt än de standard system som finns inom vården idag. Få mer kött på benen inför din läkares första prognos och planering av prostatacancer behandling. Kontakta oss på Prostatype redan idag för kostnadsfri rådgivning. Varmt välkommen!

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER