Prostatacancer strålning eller operation

Rent krasst så kan man säga att de ”redskap” som man har inom vården idag är ganska så bristfälliga när det gäller prostatacancer. De ger inte en fullständig bild av hur prognosen ser ut för den enskilde individen och det blir det osäkert om man ska behandla prostatacancer strålning eller operation. Detta tröttnade läkaren Chunde Li på, han ville ha ett mer optimalt test för att kunna skilja på aggressiv cancer från ofarlig. Chunde Li är docent vid Karolinska Institutet samt överläkare i onkologi och har sett de brister finns och som tyvärr hindrar läkarna att få säkra bedömningar. Därför grundande han företaget Prostatype, satte ihop ett fantastiskt forskarteam som tillsammans med honom utvecklade ett avancerat gentest.

Vad är det då som det här testen gör egentligen? Utan att förkovra oss för mycket nu så kan man enkelt beskriva det som att gentestet erbjuder patienten och läkaren ett säkrare svar på huruvida behandling behövs eller inte och om ni står inför prostatacancer strålning eller operation. Ju säkrare prognos desto mer optimal behandling kan man påbörja.

Prostatacancer strålning eller operation

Står du inför prostatacancer strålning eller operation?

När läget uppstår att man behöver påbörja någon slags behandling som prostatacancer strålning eller operation så förstår vi att det känns ångestfyllt och oroligt. Har ni då tankar på att ta vårt gentest för att få en ytterligare en dimension till utlåtandet och vilken behandling som kan bli bäst för dig så rekommenderar vi varmt att göra detta test. Så här fungerar det:

  • Vi hör av oss till dig när vi har fått dina kontaktuppgifter, då kan vi se till att ordna med de uppgifter vi behöver för att kunna ge dig kostnadsfri rådgivning.
  • Har du bestämt dig för att gå vidare och göra testet så blir det ett ärende hos oss där vi skickar efter din tidigare utförda biopsi. Ingen ny sådan krävs alltså.
  • Nu utförs gentestet i vårt laboratorium och oerhört kompetenta urologer ger ett utlåtande en samlad bedömning och vägledning av valet av till exempel prostatacancer strålning eller operation.
JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER