Strålning prostatacancer

Har din läkare rekommenderat dig att genomföra en strålning prostatacancer efter att du gått igenom undersökningar och tagit prover? Man kan utföra både yttre och inre strålbehandling och upplägget ser lite olika ut för dessa. Det som avgör vilken av dessa det blir är tumörens storlek samt hur man bedömer cancercellernas utseende med hjälp av mikroskop. När man genomgår en strålbehandling så kan det även vara så att man kombinerar den med hormonbehandling eller cytostatika. Hur ser det då ut med biverkningar när det avser strålning prostatacancer? I vissa fall får man inga besvär alls, det är såklart väldigt olika från fall till fall och det är omöjligt att förutspå innan.

Problemen som kan uppstå är bland annat: Illamående, håravfall, urinträngningar, aptitlöshet, klåda & rodnad i huden, svamp i munhålan, diarré, erektionsproblem och extrem trötthet.

När man har fått ett cancerbesked så kan första tanken och känslan vara att man vill ha bort cancern ur kroppen så fort som möjligt och då vara snabb i sitt beslut om att behandla till vilket pris helst. Dock är det så att i många fall så utvecklas prostatacancer oerhört långsamt och är av mycket låg risk. Då behöver man inte rusa iväg och genast börja behandla. Det är här vi vill berätta om att hos oss på Prostatype så har forskarna utvecklat ett test som gör att man kan gå in mycket mer på djupet och fram specifik information från cancerstamcellerna. Därav kan det ge dig som patient en mycket mer trygg prognos och det gör att man på ett säkrare sätt beslutar om rätt behandling för just dig.

Strålning prostatacancer

Gör ett gentest innan strålning prostatacancer

Du kan enkelt utföra gentestet hos oss innan strålning prostatacancer påbörjas. Det är enkelt och smidigt då någon ny biopsi inte är nödvändig, vi kommer att få tillgång till det vävnadsprov som du redan har tagit. Kontakta oss via vår hemsida www.prostatype.se. Vi berättar mer ingående om gentestet samt besvarar frågor angående strålning prostatacancer. Hos oss möts du av skickliga och kunniga urologer med mångårig erfarenhet.

JAG VILL VETA MER
JAG VILL VETA MER